„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 9

Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

Obszar inwestycji obejmuje swoim zakresem odcinek ul. Domaszowskiej od al. Tysiąclecia PP do skrzyżowania z ul. Żniwną i ul. Poleską, skrzyżowanie al. Solidarności z al. Tysiąclecia PP, oraz odcinek ul. Żniwnej w Kielcach od ul. Poleskiej do wiaduktu nad S 74.

W zakres zadania wchodzi:

  • rozbudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności z al. Tysiąclecia PP i ul. Domaszowską
  • przebudowa lub rozbudowa skrzyżowania ul. Domaszowskiej z ul. Żniwną,
  • przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych,
  • budowa ścieżek rowerowych;
  • przebudowa infrastruktury podziemnej w niezbędnym zakresie.

Rozbudowa ulicy Domaszowskiej wraz z przebudową ul. Żniwnej ułatwi obsługę Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (od wielu lat rozbudowującego się) głównie za pośrednictwem komunikacji publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu uczelni znajduje się nowo wybudowana pętla autobusowa. Ponadto, na północ od Campusu otwierają się nowe tereny inwestycyjne, m.in. pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast w kierunku południowym inwestycja otwiera tereny dynamicznie powstającej zabudowie wielorodzinnej.

Priorytetyzacja komunikacji publicznej w ramach przedmiotowego zadania nastąpi w wyniku rozbudowy skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności, budowy bus-pasów w obrębie tego skrzyżowania, wprowadzenia rozwiązań umożliwiających docelowe wdrożenie nowoczesnego systemu ITS.

Planowany termin realizacji: III kwartał 2021-III kwartał 2022 r.

Galeria

Przed realizacją:

W trakcje realizacji:

Po realizacji: