„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

O projekcie

Całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 239 799 794,99 zł, w tym kwota dofinansowania z PO PW 2014-2020 wynosi 184 517 054,71 PLN, (84 % kosztów kwalifikowanych). Okres realizacji Projektu: kwiecień 2016 r. - grudzień 2023 r.

Projekt Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach dotyczy 9 zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1

Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury

Zadanie 2

Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

Zadanie 3

Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii

Zadanie 4

Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych

Zadanie 5

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Zadanie 6

Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej

Zadanie 7

Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta

Zadanie 8

Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

Zadanie 9

Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

W ramach projektu wybudowane zostanie m.in. nowoczesne Centrum Komunikacyjne (na bazie dworca autobusowego), wprowadzony zostanie Inteligentny System Transportowy, który umożliwi wprowadzenie priorytetów dla komunikacji publicznej (doposażenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną m. in. w elementy umożliwiające nadawanie priorytetów i odbiór sygnałów przesyłanych z autobusów komunikacji publicznej). W ramach projektu zakupionych zostanie 146 automatów do sprzedaży biletów oraz 186 szt. wewnętrznych informacyjnych tablic LCD (tablice „koralikowe”), które pozwalają na przekazanie w autobusie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i aktualnej lokalizacji autobusu. Ponadto autobusy zostaną doposażone w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych. Projekt przewiduje również budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku ulic: Zagnańskiej i Witosa planowana jest w celu zapewnienia łatwego i dogodnego połączenia terenów przemysłowych północnej części Kielc, gdzie znajduje się między innymi Kielecki Park Technologiczny, budowę drogi gminnej na osiedlu Dąbrowa II oraz budowę pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową tej ulicy od ul. Witosa do granicy miasta.

Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Kielcach obejmująca zakres rzeczowy projektu ujęta została jako jedna z najważniejszych inwestycji komplementarnych realizowanych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu zrównoważonego transportu miejskiego

Do najważniejszych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ostatnich latach na obszarze Gminy Kielce, a mających na celu zapewnienie wysokiej jakości połączeń komunikacyjnych, należą:

Rozwój systemu komunikacji publicznej
w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach