„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadania

Zadanie 1

Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury

Czytaj dalej

Zadanie 2

Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

Czytaj dalej

Zadanie 3

Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii

Czytaj dalej

Zadanie 4

Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych

Czytaj dalej

Zadanie 5

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Czytaj dalej

Zadanie 6

Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej

Czytaj dalej

Zadanie 7

Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta

Czytaj dalej

Zadanie 8

Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

Czytaj dalej

Zadanie 9

Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

Czytaj dalej