„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 1

Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury

Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury drogowej oraz poprawę warunków ruchu, szczególnie dla komunikacji publicznej. Współcześnie polskie aglomeracje, śladami miast europejskich, wdrażają nowoczesne systemy zarządzania ruchem, w tym inteligentne systemy transportowe przynoszące wiele korzyści związanych z poprawą lokalnej jakości życia.

Obecnie w mieście Kielce nie funkcjonuje żaden zintegrowany system, który wpływałby na optymalizację wykorzystania istniejącej sieci drogowej. Aktualnie stosowanym rozwiązaniem jest sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach określane na podstawie badań natężenia ruchu i informacji o powstających w danych lokalizacjach zatorach. Niedogodnością tego systemu jest fakt, iż nie ma możliwości zmiany tych parametrów w czasie rzeczywistym, a całość operacji wymaga przeprogramowania sterowania konkretnych skrzyżowań. Po przeprowadzeniu analiz dostępnych rozwiązań w tym zakresie, jako optymalne zdaje się wdrożenie w mieście Kielce systemu ITS.
Zadaniem związanym z wdrożeniem ITS objęte mają być wszystkie istniejące obecnie skrzyżowania z sygnalizacja świetlną, tj. 62 szt., natomiast docelowo Gmina Kielce planuje uruchomić systemem w sumie ok. 80 skrzyżowań na terenie miasta. Łączna ilość dróg, która zostanie objęta tym rozwiązaniem systemowym wyniesie ponad 47 km.

Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury obejmować będzie m. in.:

 • Uruchomienie centrum sterowania ruchem
 • Wprowadzenie priorytetów dla komunikacji publicznej (doposażenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną m. in. w elementy umożliwiające nadawanie priorytetów i odbiór sygnałów przesyłanych z autobusów komunikacji publicznej).
 • Budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej (przebudowa skrzyżowań na potrzeby właściwego wdrożenia systemów ITS).
 • Budowę infrastruktury wspomagającej sterowanie ruchem w mieście i zbierającej informacje o ruchu w mieście.
 • Stworzenie platformy zbierającej informacje o ruchu i podróżach na terenie miasta wraz z możliwością modelowania ruchu na bazie zbieranych danych.
 • Uruchomienie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej umożliwiającej wymianę danych ważnych dla usprawnienia sposobu poruszania się po mieście.

Wpływ zastosowania rozwiązań przewidzianych w ramach Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Kielce będzie dotyczyć takich aspektów jak:

 • Poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej w zakresie efektywności przejazdów i ekonomiki jej utrzymania.
 • Poprawa przepustowości drogowej dla komunikacji publicznej.
 • Optymalizacji mierników sterowania takich jak minimalizacja strat czasu, wzrost prędkości przejazdu, minimalizacja liczby zatrzymań.
 • Poprawy bezpieczeństwa ruchu.
 • Dystrybucji danych ruchowych do mieszkańców oraz służb ratunkowych.
 • Wprowadzenie urządzeń zbierających informacje o ruchu w celu aktualizacji modelu ruchu.

 

Zobacz na mapie:

Galeria