„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 8

Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

Projekt przewiduje budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów na bazie dworca autobusowego, który pełnić będzie rolę elementu integrującego sieć komunikacyjną regionu i komunikację miejską Kielc. Zadanie umożliwi poprawę obecnych warunków użytkowania dworca oraz znaczne zwiększenie, w stosunku do stanu obecnego, ilości odjeżdżających stąd autobusów miejskich. Przewidywana jest również odprawa z Centrum Komunikacyjnego wszystkich autobusów linii krajowych i międzynarodowych przejeżdżających przez Kielce.

W Centrum Komunikacyjnym niezbędne będą:

  • przyjazna dla pasażerów infrastruktura pomocnicza, m.in.: kasy, wydzielone poczekalnie, rozwiązania i urządzenia zapewniające dostępność osobom niepełnosprawnym,
  • systemy monitoringu i kierowania ruchem,
  • nowoczesne systemy informacji wizualnej i dźwiękowej dla pasażerów,
  • rozwiązania komunikacyjne umożliwiające korzystanie z Centrum różnego rodzaju pojazdom (od samochodów osobowych po autobusy wysokopokładowe
    i wielkopojemne autobusy miejskie).

Galeria

styczeń 2020

Wizualizacja dworca na stronie miasta Kielce

Przed realizacją:

 

W trakcie realizacji:

Po realizacji: