„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 6

Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej

Realizacja zadania umożliwi otwarcie terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych na os. Dąbrowa II w Kielcach. Ponadto przyczyni się do lepszego skomunikowania os. Dąbrowa, m.in. w wyniku jego połączenia z ul. Warszawską.

W zakres zadania wchodzi:

  • budowa drogi gminnej na os. „Dąbrowa II” (stanowiącej przedłużenie ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej) o długości ok. 1,0 km o parametrach drogi klasy L;
  • budowa nowej pętli autobusowej, chodników, zatok autobusowych;
  • budowa kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych;
  • budowa oświetlenia ulicznego;
  • budowa skrzyżowań i włączeń dróg dojazdowych.

Połączenie os. Dąbrowa i Dąbrowa II z ul. Warszawską otworzy nowe możliwości do obsługi autobusami komunikacji miejskiej tej części Kielc.

Nowa infrastruktura drogowa w os. Dąbrowa II, tzn. nowa droga oraz pętla autobusowa, będzie miała jednocześnie wpływ na ekologię i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Dostępność do środków transportu publicznego, to oczywiście zmniejszenie konieczności korzystania z własnych samochodów. Jeżeli mieszkańcy nowego osiedla, od samego początku jego istnienia, będą mieli dostęp do transportu zbiorowego to, jak należy przypuszczać, nawet w wielu przypadkach zrezygnują z zakupu prywatnych samochodów. W związku z powyższym planowana infrastruktura komunikacyjna jest w zasadzie priorytetem w nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym.

Galeria

 

 

Przed realizacją:

W trakcje realizacji:

Po realizacji: