„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Kontakt

Urząd Miasta Kielce
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
tel. 41-36-76-553
e-mail: sekretariat.zfe@um.kielce.pl

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Głowackiego 4
25-368 Kielce
tel. 41-343-15-93
e-mail: ztm@ztm.kielce.pl

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
tel. 41-34-02-800
e-mail: sekretariat@mzd.kielce.pl
Skontaktuj się z nami