„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 4

Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych

Zadanie przewiduje doposażenie autobusów komunikacji miejskiej w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych. Zakupione w ramach zadania urządzenia głosowe, będą własnością Gminy Kielce ale zostaną zamontowane w pojazdach operatora.

Funkcje urządzeń:

  • wewnątrz pojazdu: emitowanie informacji dźwiękowych o najbliższym przystanku i kierunku jazdy (możliwość podawania również innych ważnych informacji związanych z komunikacją oraz jej bieżącym stanem i zmianami),
  • na zewnątrz pojazdu: informacja  o kierunku jazdy po dojechaniu do kolejnego   przystanku, przy czym istnieje możliwość uruchomienia informacji o kierunku   jazdy na przystanku za pomocą pilota, będącego w posiadaniu np. osoby   niewidomej lub  niedowidzącej,
  • inne ważne informacje, związane z komunikacją oraz jej bieżącym stanem
    i zmianami.

Urządzenia będą sterowane za pośrednictwem zamontowanych w autobusach autokomputerów.

Przewidywana ilość urządzeń zakupionych i zamontowanych w ramach zadania to 123 szt.

Wyposażenie wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w system zapowiedzi głosowych w sposób znaczący poprawi warunki podróżowania w Kielcach.

Planowany termin realizacji: IV kwartał 2018-III kwartał 2019.

Galeria