„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 2

Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

Zadanie przewiduje zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów, które będą wykorzystane do sprzedaży papierowych biletów komunikacji miejskiej i zastąpią wyeksploatowane, aktualnie używane automaty starszego typu, które stanowią własność Gminy Kielce i są zamontowane w autobusach obecnego operatora.

Przewidywana ilość automatów zakupionych i zamontowanych w ramach zadania to 146 szt. Planowany termin realizacji: IV kwartał 2018-IV kwartał 2019.

Funkcje automatu:

  • możliwość zakupu papierowych biletów jednorazowych, jednogodzinnych oraz dobowych
  • realizowanie płatności gotówkowych (monety) oraz przy użyciu karty płatniczej.

Łączność realizowana za pośrednictwem sieci GSM zapewni bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i szybką ich naprawę w przypadku stwierdzenia awarii.

 

Przewidywana ilość automatów zakupionych i zamontowanych w ramach zadania to 154 szt.

Galeria