„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 2

Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

W ramach zadania zakupiono 154 szt. automatów do sprzedaży biletów w autobusach miejskich.  Termin realizacji: lipiec 2018-czerwiec 2019.

Funkcje automatu:

  • możliwość zakupu papierowych biletów jednorazowych, jednogodzinnych oraz dobowych
  • realizowanie płatności gotówkowych (monety) oraz przy użyciu karty płatniczej.

Łączność realizowana za pośrednictwem sieci GSM zapewnia bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i szybką ich naprawę w przypadku stwierdzenia awarii.

 

Przewidywana ilość automatów zakupionych i zamontowanych w ramach zadania to 154 szt.

Galeria