„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 5

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku ulic: Zagnańskiej i Witosa planowana jest w celu zapewnienia łatwego i dogodnego połączenia terenów przemysłowych północnej części Kielc, gdzie znajduje się między innymi Kielecki Park Technologiczny,  a także w celu odciążenia skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Łódzką i ul. Jesionową poprzez przejęcie części ruchu, poprawę komfortu podróży istniejącymi ciągami dróg, poprawę komfortu życia mieszkańców zabudowań przyległych do ul. Zagnańskiej. Lepsze skomunikowanie transportem zbiorowym zachęci do przesiadania się z pojazdów indywidualnych, co powinno przełożyć się na upłynnienie ruchu w tym rejonie i zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych ze spalin.

W zakres zadania wchodzi m. in:

  • budowa dróg stanowiących przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Witosa,
  • budowa obiektu mostowego – wiaduktu nad linią kolejową Kielce-Warszawa i bocznicą kolejową,
  • budowa ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych,
  • budowa systemu odwodnienia, kanału technologicznego.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się wybudowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w obrębie istniejącej pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Olszewskiego, która będzie umożliwiała uprzywilejowane bezkolizyjne włączenie się autobusów do ruchu.

Planowany termin realizacji: IV kwartał 2018-IV kwartał 2020.

Galeria

 

 

 

Przed realizacją:

W trakcje realizacji:

Po realizacji: