„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 5

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Realizacja zadania: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku ulic: Zagnańskiej i Witosa przyczyniła się do  zapewnienia łatwego i dogodnego połączenia terenów przemysłowych północnej części Kielc, gdzie znajduje się między innymi Kielecki Park Technologiczny,  a także  odciążyła skrzyżowanie ul. Zagnańskiej z ul. Łódzką i ul. Jesionową poprzez przejęcie części ruchu, poprawę komfortu podróży istniejącymi ciągami dróg, poprawę komfortu życia mieszkańców zabudowań przyległych do ul. Zagnańskiej. Lepsze skomunikowanie transportem zbiorowym zachęciło zapewne do przesiadania się mieszkańców Kielc z pojazdów indywidualnych.

W zakres zadania wchodziło m. in:

  • budowa dróg stanowiących przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Witosa,
  • budowa obiektu mostowego – wiaduktu nad linią kolejową Kielce-Warszawa i bocznicą kolejową,
  • budowa ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych,
  • budowa systemu odwodnienia, kanału technologicznego.

Termin realizacji: III kwartał 2018-III kwartał 2020.

Galeria

 

 

 

Przed realizacją:

W trakcje realizacji:

Po realizacji: