„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Cele i rezultaty projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych oraz spójność wewnętrzną ze stolicą województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego.

Czytaj dalej

Zadania inwestycyjne

W ramach projektu zostanie zrealizowanych dziewięć zadań.

  • Zadanie 1

    Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury

  • Zadanie 2

    Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

Zobacz więcej

Istotne daty związane z przygotowaniem i realizacją Projektu

2015
2018
8 lipca 2016

Podpisanie Deklaracji o przygotowaniu projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Kielce.

28 grudnia 2016

Złożenie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie projektu.

14 czerwca 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Gminą Kielce.

21 czerwca 2017

Złożenie I wniosku o płatność.

9 sierpnia 2017

Złożenie II wniosku o płatność.

31 październik 2017 r.

Złożenie III wniosku o płatność.

29 grudnia 2017 r.

Podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie

30 stycznia 2018 r.

Złożenie IV wniosku o płatność

13.04.2018

Ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych dla zadania 5.

14.04.2018 r.

Ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla ITS w trybie zaprojektuj-wybuduj

19.04.2018

Ogłoszony przetarg na zakup tablic LCD „koralikowych” i zapowiedzi głosowych

20.04.2018

Ogłoszony przetarg na zakup i montaż automatów

25.04.2018

Złożono do PARP V wniosek o płatność

30.05.2018

W dniu 30 maja 2018 r. został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

3 lipca 2018

Podpisanie umowy z dostawcą tablic LCD „koralikowych” i systemów zapowiedzi głosowych

17 lipca 2018

Podpisanie umowy z dostawcą automatów do sprzedaży biletów

24.08.2018

Podpisanie umowy z wykonawcą Centrum Komunikacyjnego – firmą Budimex Spółka Akcyjna na kwotę brutto 68.717.839,26 zł.

31.08.2018

Podpisanie z PARP Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie

25.09.2018

Została podpisana Umowa na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o.o., na kwotę brutto 38.461.890,53 zł.

07.06.2019

Podpisanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie.

18.05.2020

Podpisanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie.

27.08.2020

Uroczyste otwarcie Centrum Komunikacyjnego

09.2020

Zakończenie budowy przedłużenia ulicy Olszewskiego.

12.05.2021

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację ITS w trybie zaprojektuj-wybuduj.

05.07.2021

Podpisanie umowy z wykonawcą firmą TRAKT S.A. na realizację rozbudowy ulicy Domaszowskiej i poprawę dostępności komunikacyjnej do UJK .

09.09.2021

Podpisanie umowy z wykonawcą firmą STRABAG Sp. z o.o na realizację rozbudowy ulicy Zagnańskiej.

21.12.2022

Zakończenie realizacji zadania przy ul. Zagnańskiej