„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 3

Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii

W ramach zadania zakupiono 194 szt.  wewnętrznych informacyjnych tablic LCD „koralikowych”, które pozwalają na przekazanie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i aktualnej lokalizacji autobusu. Jest to szczególnie przydatne dla osób nie znających miasta oraz osób niepełnosprawnych. Tablice są sterowane za pośrednictwem zamontowanych w autobusach autokomputerów. Termin realizacji: lipiec 2018-czerwiec 2019.

Galeria