„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 3

Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii

Przewidywana ilość tablic zakupionych i zamontowanych w ramach zadania to 194 szt.

W ramach zadania zakupione zostaną wewnętrzne informacyjne tablice LCD „koralikowe”, które pozwalają na przekazanie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i aktualnej lokalizacji autobusu. Będzie to szczególnie przydatne dla osób nie znających miasta oraz osób niepełnosprawnych. Tablice będą sterowane za pośrednictwem zamontowanych w autobusach autokomputerów. Planowany termin realizacji: IV kwartał 2018-III kwartał 2019.

Galeria