„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 8

24 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji firmą Budimex S.A., na kwotę 68.717.839,26 zł. Zgodnie z umową czas realizacji robót budowlanych to 22 miesiące.
Więcej informacji na stronie miasta Kielce