„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 8

24 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji firmą Budimex S.A. Zgodnie z umową czas realizacji robót budowlanych to 22 miesiące.
Więcej informacji na stronie: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,19526,umowa-na-budowe-centrum-komunikacyjnego-podpisana.html