„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 6

Przetarg na wykonawcę robót budowlanych zostanie ogłoszony w I kwartale 2019 r.