„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 5

W dniu 25.09.2018r. została podpisana Umowa szczegółowa oraz Kontrakt na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o.o. na kwotę brutto 38.461.890,53 zł.
Planowane zakończenie realizacji zadania, zgodnie z umową to wrzesień 2020 r.