„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 5

12 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonawcę robót budowlanych. Wpłynęły 4 oferty- najwyższa na kwotę 43.141.826,12 zł., najniższa 35.521.328,95 zł.