„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 3, 4

3 lipca 2018 r. podpisano umowę z dostawcą wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” i systemów zapowiedzi głosowych – firmą R&G Plus Sp. z o.o. z Mielca, na kwotę brutto 4.582.734,00 zł. Zgodnie z umową termin realizacji inwestycji upływa w maju 2019 r.