„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 2

17 lipca 2018 r. została podpisana z firmą Trapeze Elgeba, umowa na zakup i montaż automatów na kwotę 7.770.589,88 zł. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową to czerwiec 2019.