„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Zadanie 1

14 kwietnia 2018 r. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłosił przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 28.06.2018 r.