„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Wkrótce nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych przy ul. Zagnańskiej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podpisał umowę na realizację zadania: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta. Wykonawcą inwestycji będzie firma STRABAG Sp. z o.o. za cenę brutto: 15 438 701,74 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2022r.

 

Przedmiotem inwestycji jest m. in.:

 1. rozbudowa ulicy Zagnańskiej drogi powiatowej klasy Z na odcinku o długości ok. 416,35 m,
 2. budowa pętli autobusowej,
 3. budowa chodników, ścieżek rowerowych,
 4. budowa zatok autobusowych w ciągu ul. Zagnańskiej,
 5. budowa 44 szt. miejsc postojowych w tym 3 szt. dla osób niepełnosprawnych w rejonie projektowanej pętli autobusowej,
 6. rozbudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi ul. Peryferyjna i ul. Stare Sieje,
 7. wycinka kolidujących drzew i krzewów,
 8. wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
 9. budowa wysp kanalizujących w ciągu ul. Zagnańskiej celem uspokojenia ruchu oraz zapewnienia azyli dla pieszych i rowerzystów o szer. 2,5 m,
 10. profilacja i odmulenie istniejącego rowu,
 11. budowa/przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 12. budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 13. budowa oczyszczalni wód deszczowych na działce nr ewid. 1334 obręb 0006,
 14. budowa kanału technologicznego w ciągu ul. Zagnańskiej 4x fi 110,
 15. budowa oświetlenia ulicznego,
 16. budowa monitoringu w okolicy skrzyżowania ul. Zagnańska – Peryferyjna, Zagnańska-Sieje, oraz projektowanej pętli autobusowej,
 17. przebudowa kolidujących sieci infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna, gazowa, energetyczna ),
 18. przesadzenia drzew z terenu inwestycji oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów w rejon pętli autobusowej.