„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Umowa z wykonawcą Domaszowskiej podpisana

W dniu 05/07/2021 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę
Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności. Wykonawcą inwestycji za cenę brutto: 22 830 988,16 zł. będzie firma Trakt S.A.  Planowane zakończenie robót budowlanych, zgodnie z umową to 30.06.2022 r.

W zakres inwestycji wchodzi:

 1. budowa ul. Domaszowskiej, drogi powiatowej klasy L na odcinku długości około 51,00 m i klasy Z długości ok. 855,00 m,
 2. budowa ul. Górnej, drogi powiatowej klasy L na odcinku długości ok. 92,00 m,
 3. budowa ul. Wiejskiej drogi gminnej klasy L, na odcinku długości ok.61,00 m,
 4. budowa ul. Zbożowej, drogi gminnej klasy L na odcinku długości ok. 60,00 m,
 5. budowa ul. Żniwnej, drogi powiatowej klasy L na odcinku długości ok. 389,00 m,
 6. budowa ul. Poleskiej drogi gminnej klasy Z na odcinku długości ok. 121,00 m,
 7. rozbudowa skrzyżowania ulic al. Tysiąclecia P.P., drogi powiatowej/gminnej klasy Z o długości odcinków: oś północna ok. 260,00 m oś południowa ok. 317,00 m i al. Solidarności, drogi krajowej klasy G o długości odcinków: oś zachodnia ok. 347,00 m i oś wschodnia ok. 364,00 m wraz z sygnalizacją świetlną,
 8. budowa chodników, ścieżek rowerowych, pasów ruchu dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych,
 9. rozbudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 10. budowa zatok autobusowych,
 11. budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz osób niepełnosprawnych,
 12. budowa i przebudowy zjazdów na posesje,
 13. budowy kanalizacji deszczowej,
 14. przebudowy /zabezpieczenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej (gazociąg, sieć teletechniczna, wodociągowa, istniejąca kanalizacja deszczowa) oraz kanału technologicznego,
 15. budowa monitoringu w rejonie skrzyżowań: Domaszowska – Górna, Domaszowska-Zbożowa, Domaszowska -Poleska, al. Solidarności- al. Tysiąclecia P.P.,
 16. budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego,
 17. wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 18. wycinki kolidującej zieleni,
 19. nasadzenia drzew i krzewów