„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Umowa na realizację inwestycji drogowej na Dąbrowie II podpisana

Umowa na roboty budowlane została podpisana pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg  a firmą Trakt S.A z siedzibą w Górkach Szczukowskich. Wartość  inwestycji wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wynosi 24 378 990,19 PLN. Zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową planowane jest na 29.09.2023 r.  W ramach inwestycji zrealizowana zostanie budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej.