„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Trwają prace budowlane wokół ul. Domaszowskiej

Stan zaawansowania robót budowlanych sięga prawie 60 %. Planowany termin zakończenia inwestycji  to czerwiec 2023 r. Wykonawca firma Trakt S.A kontynuuje prace związane z branżą drogową, roboty przy kanalizacji deszczowej, wodociągu, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej.  Od początku budowy poniesione wydatki wynoszą ponad 13 mln zł.