„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Trwa montaż automatów, tablic LCD”koralikowych” i zapowiedzi głosowych

Montaż  154 automatów mobilnych w 123 autobusach (w tym 31 wielkopojemnych) ma się zakończyć zgodnie z umową z Wykonawcą do końca czerwca 2019 r. Montaż tablic wewnętrznych w 163 autobusach (w tym 31 w wielkopojemnych), dostarczenie i montaż systemów zapowiedzi głosowych do 123 autobusów (w tym 31 wielkopojemnych) ma potrwać do końca maja 2019 r.