„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Tempo prac imponujące

Trwają prace związane z realizacją Budowy Centrum Komunikacyjnego jak i przedłużenia ul. Olszewskiego do ul. Zagnańskiej w Kielcach. W ramach  robót przy budowie Centrum Komunikacyjnego zakończono montaż pokrycia dachu, świetlików oraz elewacji szklanej, zamontowano centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, zakończono wykonywanie izolacji ppoż. i akustycznej. Trwa obecnie montaż kanałów wentylacji mechanicznej. Ponadto kontynuowane są roboty przy zadaszeniu peronów budynku głównego i wiaty autobusów komunikacji miejskiej, a także wzmacniające podłoże pod drogi i parkingi. Jednocześnie trwają prace przy nasadzeniach zieleni.

W zakresie zadania: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej  z Witosa zakończone są prace przy  konstrukcji nośnej wiaduktu, trwa budowa nasypów z gruntu zbrojonego wraz z konstrukcją murów oporowych na dojazdach do wiaduktu, wykonano zasadnicze prace nawierzchniowe na odcinkach od ul. Olszewskiego do ronda i dalej w kierunku obiektu mostowego. Równolegle wykonuje się chodniki oraz drogi dla rowerów i zatoki autobusowe. Na ukończeniu jest wykonanie kanalizacji deszczowej.