„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Rozpoczęcie inwestycji drogowych dotyczących ul. Zagnańskiej i ul. Domaszowskiej

Wkrótce rozpoczęcie ważnych dla miasta Kielce inwestycji drogowych dotyczących zadania: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta oraz zadania: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce:

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,25109,inwestycje-drogowe-w-kielcach.html