„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Roboty budowlane przy przedłużeniu ulicy Olszewskiego zostały zakończone

Roboty budowlane przy przedłużeniu ulicy Olszewskiego zostały zakończone przed terminem obowiązującym zgodnie z umową z Wykonawcą. Trwa procedura administracyjna, związana z dopuszczeniem jej do użytkowania. Więcej informacji na ITV Kielce.