„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Prace przy budowie przedłużenia ul. Olszewskiego idą zgodnie z harmonogramem

Roboty budowlano-montażowe realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonywane są roboty drogowe na odcinku przedłużenia ul. Olszewskiego do ronda na skrzyżowaniu ulic Witosa z Zagnańską – ułożono pierwszą warstwę podbudowy z asfaltobetonu. W branży mostowej na ukończeniu jest budowa podpór mostowych (wykonano 5 z 6 podpór), prowadzone są prace związane z budową przęseł (ustroju nośnego wiaduktu). Zaawansowana jest budowa kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, a także likwidacja kolizji z sieciami obcymi.
Na czerwiec br. planowane jest zakończenie budowy podpór mostowych, betonowanie i sprężanie I etapu ustroju nośnego wiaduktu, kontynuacja robót drogowych i kanalizacyjnych, likwidacja kolizji z sieciami obcymi oraz budowa kanalizacji teletechnicznej.