„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Planowany zakres prac do wykonania przy budowie CK

Planowany zakres robót pozostały do wykonania przy budowie Centrum Komunikacyjnego:

– roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,

– montaż instalacji teletechnicznych,

– montaż wyświetlaczy Systemu Informacji dla Pasażerów oraz ich zabudowa i integracja,

– uruchomienie i integracja wszystkich systemów informatycznych w budynku,

– odbiory robót budowlanych, drogowych, instalacyjnych, teletechnicznych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

– dopuszczenie do użytkowania przez PSP, Sanepid, PINB.

W związku z epidemią koronowirusa istnieje zagrożenie dotrzymania terminu zakończenia realizacji inwestycji w czerwcu br.