„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Montaż automatów, tablic „koralikowych” i systemów zapowiedzi głosowych – zakończony

Zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2018 r. w ramach zadania: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii oraz zadania: Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych,  zamontowano w autobusach komunikacji miejskiej 194 szt. tablic koralikowych  i 123 szt. systemów zapowiedzi głosowych.

W ramach zadania: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej, zgodnie z umową  zawartą w dniu 17 lipca 2018 r. 154 szt. automatów do sprzedaży biletów  zostało  dostarczonych i zamontowanych  w autobusach.