„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Centrum Komunikacyjne nabiera kształtów

Trwają prace związane z pokryciem blachą miedzianą górnej kopuły dachu, kopuła dolna została już w całości pokryta. Wykonawca rozpoczął już roboty drogowe, instalację świetlików, których w sumie ma być 196 szt., jak również wykopy pod fontannę, która ma być umiejscowiona od strony ulicy Czarnowskiej.  Zakończono roboty betoniarskie przy tunelach. W sierpniu ma dotrzeć ze Stanów Zjednoczonych transport z taflami szkła na elewację budynku.