„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Postęp prac na ulicy Olszewskiego – maj 2020 r.

W ostatnim okresie wykonano:

– warstwę ścieralną nawierzchni na jezdni głównej i drogach dojazdowych (również na wiadukcie),

– nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej na wiadukcie i dojazdach,

– montaż barier ochronnych na wiadukcie i dojazdach,

– montaż balustrad na wiadukcie i dojazdach,

– montaż oświetlenia ulicznego ( również na wiadukcie).

Obecnie wykonywane są prace porządkowe i wykończeniowe w branży drogowej i mostowej, zakładanie zieleńców.

W najbliższym czasie planowany jest: montaż sygnalizacji świetlnej przy pętli autobusowej, oznakowanie,  próbne obciążenie wiaduktu ( 27 maja 2020 r.)

Wykonawca deklaruje zakończenie prac budowlanych w czerwcu br.